От
Категория Музыка и аудиофайлы

Все файлы в формате mp3

Альбом «Diving Chants Of Shiva» (79,6 мб) — СКАЧАТЬ

Композиции:

Namaskara Mantra
Chandrashekhar
Shiva Panchakshari
Shiva Naamavali
Shiva Shadakshara
Shi Margabandhu
Shava Mantra Ghanapaath
Shiva Tandava
Nirvana Shatkam

Альбом «Uma Mohan»

— Uma Mohan 1 (124 мб) — СКАЧАТЬ

Композиции:

Sa Nah Piteva
Gayatri Mantra
Om Namah Shivaya
Mandu Samanavarcasa
Dhiya
Tesam Pahi
Tava Yata
Urvirapo Na Kakudah
Namaskara Mantra
Chandrashekhar
Shiva Panchakshari
Shiva Naamavali
Shiva Shadakshara
Shi Margabandhu
Shava Mantra Ghanapaath
Shiva Tandava
Nirvana Shatkam

 

— Uma Mohan 2 (127 мб) — СКАЧАТЬ

Композиции:

Annapoorna Stotram
Bhavani Ashtakam
Chamakaprashanaha
Durga Sooktam
Ganapati Atharvasheersha
Ganapati Prathana
Ganapati Stavana
Ganesh Bhujagam
Ganesh Maala Mantra
Lalita Pancharatnam
Maha Ganapati Mool
Mahishaasuramardini
Meenakshi
Panchavakta Rudra
Raajaajeshwari
Rudra Namaskar
Rudrashtakam

 

— Uma Mohan 3 (87,8 мб) — СКАЧАТЬ

Композиции:

Sankat Naashshnam Ganesh
Sharti Ganapati Devi Namaskar
Shri Ganesha Stavarajaha
Shri Maha Ganesha
Shri Rudra Dhyanam
Shri Rudra Nyasam
Shri Rudra Prashanaha
Shri Rudra Rupa

 

 

Альбом «Гармония»

Композиции:

В гармонии с собой (106 мб) — СКАЧАТЬ

Искусство жизни (107 мб) — СКАЧАТЬ

Философия здоровья (107 мб) — СКАЧАТЬ

Формула здоровья (107 мб) — СКАЧАТЬ

 

Альбом «Шавасана» (95 мб) — СКАЧАТЬ

Композиции:

Track — 1

Track — 2

Track — 3

 

Альбом — «Feng Shui» (94 мб) — СКАЧАТЬ

Композиции:

Right Mindfulness
Right Views
Right Livelihood
Right Samadhi
Right Morality
Right Effort
Right Speech
Right Intention

 

Альбом «Buddham Sharanam Gachchami» (46 мб) — СКАЧАТЬ

Композиции:

Track — 01

 

 

Источник: oum.ru


Recommended Posts